Behandlingsmuligheder ved primær progressiv multipel sclerose?

Der er gennem årene kommet forskellige medicinske behandlingsmuligheder til mennesker med primær progressiv multipel sclerose, uden at nogle af disse har en helbredende effekt.

Generelt skelner man mellem 2 typer af behandlinger af primær progressiv multipel sclerose:

  • Symptombehandling
  • Sygdomsmodificerende behandling

Symptombehandling
Symptombehandling dækker over tiltag eller medicin, som har til formål at mindske, eller måske helt fjerne, symptomerne fra primær progressiv multipel sclerose. Det kan herudover omfatte indsatser, der har til hensigt at forbedre eksempelvis din gangfunktion og generelle uafhængighed (rehabilitering). Andre tiltag vil forsøge at fremme et bedre helbred og din generelle livskvalitet.

Sygdomsmodificerende behandling
Der findes i øjeblikket kun én godkendt sygdomsmodificerende behandling til mennesker med primær progressiv multipel sclerose, som baserer sig på såkaldt B-celleterapi. Du kan nedenfor se mere om B-cellers rolle i forbindelse med multipel sclerose i videoen ”Multipel sclerose – Kampen i din krop!”.

Kontakt evt. din læge for at få mere at vide om dine behandlingsmuligheder.

Du bør altid tale med din læge om, hvilke behandlingsformer, der passer til din multipel sclerose.

Der kommer løbende nye informationer omkring multipel sclerose, herunder primær progressiv multipel sclerose. Vi opfordrer dig derfor til at besøge Scleroseforeningens hjemmeside www.scleroseforeningen.dk og læse mere om dine muligheder, når du har primær progressiv multipel sclerose – du kan med fordel bruge søgefeltet på foreningens siden. 

 

 2.png

 

 

" "