Information til pårørende

Udover at have stor indvirkning på den scleroseramte selv rammer sygdommen også ofte de pårørende. Diagnosen kan have mærkbare konsekvenser på både kort og lang sigt, og ofte kan man som pårørende, på lignende vis som den sygdomsramte, opleve at føle både vrede, afmagt og sorg. Det er alle naturlige følelser, som mange pårørende oplever.

Multipel sclerose rammer hele familien
Når en person får sclerose, er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at det er hele familien, der bliver ramt af sclerose. Som pårørende bliver man en del af det, og det er vigtigt, at man erkender det. Samtidig melder mange spørgsmål sig om, hvad der nu skal ske? Hvad betyder det for jeres liv sammen og hver for sig? Hvordan kan vi planlægge? Hvordan klarer vi sygdommens uforudsigelighed?

Det er derfor helt naturligt, at man som pårørende selv påvirkes og har behov for at tale med andre. Heldigvis er der mange muligheder, bl.a. på nettet, via foreningen Pårørende i Danmark eller gennem Scleroseforeningen. Det kan være, at du blot har brug for at tale med en person i en lignende situation eller måske har brug for mere professionel vejledning og støtte fra f.eks. en socialrådgiver eller psykolog.

Vær åben omkring multipel sclerose og tænk også på dig selv
Det er ofte en god ide at være åben omkring dine tanker og bekymringer. Tal med andre, som er i samme situation og forstår, hvad det vil sige at være pårørende til et menneske med sclerose, og som du måske kan dele erfaringer, idéer og gode råd med.

Selvom du er pårørende til et menneske med multipel sclerose, bør du også sørge for at have fokus på dig selv og dine behov. Du har brug for tid til dig selv og for egne oplevelser og aktiviteter. Det er vigtigt, at du fortæller til jeres fælles omgivelser, hvad du/I har brug for i stedet for at vente på, at andre selv tilbyder deres hjælp. Ofte vil andre mennesker i jeres nærhed gerne hjælpe, men de kan have svært ved at vide, hvad de skal gøre – hjælp dem med at hjælpe.

 

 

 

" "