Hvilke typer multipel sclerose findes der?

Multipel sclerose (MS) er en autoimmun sygdom, der rammer centralnervesystemet (CNS), som omfatter hjernen, rygmarven og synsnerverne.

Overordnet findes der 3 typer af multipel sclerose:

  • Attakvis multipel sclerose (RMS)
  • Primær progressiv multipel sclerose (PPMS)
  • Sekundær progressiv multipel sclerose (SPMS)

I Danmark er ca. 16.500 mennesker ramt af multipel sclerose og af dem er ca. 2.475, svarende til ca. 15%, diagnosticeret med primær progressiv multipel sclerose og dermed i en situation, der minder om din.1

Attakvis multipel sclerose
Omkring 85% af mennesker med sygdommen multipel sclerose får stillet diagnosen attakvis multipel sclerose.1 Patienter med attakvis multipel sclerose har tilbagevendende anfald af symptomer (attakker), der udløses af beskadigelser på centralnervesystemet, fordi det bliver angrebet af kroppens immunforsvar.

Når du får et attak, vil du måske pludselig opleve symptomer, der udvikler sig inden for få timer eller langsommere over flere dage.

Attakket efterfølges af en periode, hvor du kommer dig helt igen (symptomerne forsvinder helt, når attakket er overstået) eller delvist (nogle symptomer bliver permanente). I takt med, at sygdommen udvikler sig, kan skaderne efter et attak ophobe sig og medføre blivende handicap.2

Sekundær progressiv multipel sclerose
Mange mennesker med attakvis multipel sclerose vil efter en årrække opleve, at deres generelle tilstand og symptomer ændrer karakter. Det kan være et tegn på, at de går fra at have attakvis multipel sclerose til at have sekundær progressiv multipel sclerose.

Sekundær progressiv multipel sclerose er kendetegnet ved, at funktionsniveauet forværres over tid samtidig med, at attakkerne bliver færre og ofte helt forsvinder. Mennesker med sekundær progressiv multipel sclerose vil dog stadig kunne opleve attakker fra tid til anden.2

Overgangen fra attakvis multipel sclerose til sekundær progressiv multipel sclerose varierer meget fra person til person. Man anslår, at det drejer sig om ca. 65% af mennesker med attakvis multipel sclerose ca. 15 år fra diagnosen er stillet.2

Primær progressiv multipel sclerose (PPMS)
Cirka 15% af mennesker med multipel sclerose får stillet diagnosen primær progressiv multipel sclerose.Ved denne type sclerose udvikler sygdommen sig gradvis over tid med et stigende funktionstab til følge. Selvom det ikke er typisk, kan nogle patienter med primær progressiv multipel sclerose opleve enkelte attakker. Sygdommen kan i perioder stabilisere sig, men udviklingen varierer fra person til person.2

Denne webside henvender sig primært til mennesker med primær progressiv multipel sclerose samt deres pårørende.

Referencer:

1. https://scleroseforeningen.dk/viden-og-nyt/hvad-er-sclerose/fa-alle-tallene-om-sclerose (tilgået d. 17. oktober 2022)


2. https://scleroseforeningen.dk/viden-og-nyt/hvad-er-sclerose/der-findes-tre-former-sclerose (tilgået d. 17. oktober 2022

 

" "