Når du har fået konstateret primær progressiv multipel sclerose

Baseret på din diagnose, og en individuel vurdering af din multipel sclerose, vil din læge kunne afgøre, om der findes en behandling, der passer til dig. Du bør begynde på den anbefalede behandling så hurtigt som muligt for at øge chancen for det bedst mulige behandlingsresultat.

Dit behandlingsteam er der for at hjælpe dig og sikre, at du er tryg ved din behandling. Læs mere i afsnittet om:
Behandlingsmuligheder ved primær progressiv multipel sclerose

Der bør følges op og evalueres på udviklingen af din primær progressiv multipel sclerose ved en neurologisk undersøgelse, og muligvis også en MR-scanning, med passende intervaller. Herved kan sygdomsaktiviteten bedre kortlægges og din læge vil kunne følge sygdommens udvikling samt effekt og bivirkninger af en eventuel behandling.

Sygdomsaktivitet kan være synlig eller usynlig
Ligegyldig hvilken type af multipel sclerose en person har – attakvis eller progressiv – så kan sygdommen til forskellig tid være aktiv eller inaktiv. Sygdomsaktivitet kan være synlig, med nye eller forværrede fysiske symptomer (f.eks. attakker), men der kan også være usynlig sygdomsaktivitet (inflammation og skader i centralnervesystemet).

Den usynlige sygdomsaktivitet kan ses ved en MR-scanning – også selvom der ikke er synlige symptomer. Den skjulte sygdomsaktivitet kan føre til yderligere handicapudvikling.

Kontakt din læge
Hvis du ikke allerede går til jævnlig kontrol med din multipel sclerose, kan det være en god ide at kontakte din neurolog for at få en status på, om din sygdom har udviklet sig.

 

 

 

 

" "