Primær progressiv multipel sclerose – symptomer og diagnose

Symptomer på primær progressiv multipel sclerose
Symptomer på primær progressiv multipel sclerose kan forekomme når som helst og uden varsel, og kan variere fra person til person - du kan på figuren neden for se eksempler på symptomer, man kan opleve, og hvordan de kommer til udtryk.

Da nogle symptomer kommer og går, eller kun viser sig én gang, vil symptomerne sandsynligvis ikke opleves på samme måde hos forskellige mennesker. Når den betændelseslignende tilstand forsvinder, begynder neuronerne igen at virke, og dine symptomer kan aftage eller helt forsvinde.

Den betændelseslignende tilstand kan dog efterlade ar i hjernen eller rygmarven, der kan give skader på neuronerne. Det betyder, at elektriske signaler fra hjernen til forskellige dele af kroppen har svært ved at nå frem. Når en periode med betændelseslignende tilstand opstår igen, kan gamle symptomer forværres, eller der kan opstå nye symptomer.

Hvordan udvikler primær progressiv multipel sclerose sig over tid?
Primær progressiv multipel sclerose udvikler sig med et gradvist funktionstab over en længere periode, og det kan derfor tage relativ lang tid, før man opdager de første symptomer på sygdommen, og diagnosen kan stilles.

Den betændelseslignende tilstand hos mennesker med primær progressiv multipel sclerose er mindre udtalt end hos mennesker med attakvis sclerose. Mennesker med primær progressiv multipel sclerose har samtidig en tendens til at have færre læsioner i hjernen end patienter med attakvis multipel sclerose, men derimod flere læsioner i rygmarven. Disse forskelle gør det sværere at diagnosticere primær progressiv multipel sclerose sammenlignet med attakvis multipel sclerose.

I attakvis multipel sclerose rammes kvinder 2-3 gange så ofte som mænd1, mens forholdet mellem kvinder og mænd med primær progressiv multipel sclerose nærmere er 1:1.2 Typisk er alderen ved diagnosticering af primær progressiv multipel sclerose ca. 12 år ældre end ved attakvis multipel sclerose.1 Mennesker med primær progressiv multipel sclerose har en tendens til at opleve flere problemer med at gå, men færre problemer med symptomer som kognitiv svækkelse (f.eks. hukommelsesbesvær eller sprog- og synsproblemer).

Dine symptomer kan ændre sig over tid, så det er vigtigt, at du altid informerer dit behandlingsteam, så snart du oplever et symptom.

Hvordan stilles diagnosen for primær progressiv multipel sclerose?
Der skal flere undersøgelser til for at stille diagnosen ”multipel sclerose”, og grundet sygdommens natur kan det være yderligere kompliceret og langvarigt at stille diagnosen ”primær progressiv multipel sclerose”.

Det skyldes, at multipel sclerose kan give symptomer, som minder om mange andre sygdomme i centralnervesystemet, og neurologen anvender derfor en række diagnostiske undersøgelser til at udelukke disse sygdomme, såvel som til at fastslå den endelige diagnose ”multipel sclerose”.

Antallet af undersøgelser kan variere, og nogle gange udfører neurologen den samme undersøgelse flere gange. Der kan derfor gå flere måneder, og nogle gange år, før neurologen er sikker på diagnosen ”multipel sclerose”.

Der findes, som nævnt ovenfor, mange forskellige undersøgelser, der kan hjælpe neurologen med at stille diagnosen ”primær progressiv multipel sclerose”. Udgangspunktet er en række neurologiske undersøgelser, hvor man leder efter fejlfunktioner i nervebanerne. De kan f.eks. vise sig som ændringer i øjenbevægelser, muskelsvaghed, svækket koordination af arme og ben, problemer med at holde balancen, føleforstyrrelser, ændret taleevne og ændring i reflekserne. Man kan også måle nervesignalerne, da multipel sclerose kan påvirke hastigheden af nervesignalerne i nervebanerne. Målingen sker via elektroder påsat på kroppen og kaldes en EP-måling (Evoked Potential).

MR-scanning er en vigtig metode til at påvise sygdomsaktivitet
En meget anvendt metode til at hjælpe med at stille diagnosen ”multipel sclerose” er en såkaldt MR-scanning, hvor et magnetfelt anvendes til at danne billeder af kroppens indre. MR-scanneren kan dermed lave meget detaljerede billeder af eksempelvis hjernen og rygmarven.

Når man scanner, forsøger man at finde tegn på multipel sclerose ved at se efter områder, hvor neuronerne er beskadigede. MR-scanningen hører til blandt de vigtigste undersøgelser til at bekræfte diagnosen ”multipel sclerose”. Påvisning af sygdomsaktivitet på en MR-scanning kan i mange tilfælde bruges til at stille en tidlig diagnose og senere i sygdomsforløbet til at se evt. ny sygdomsaktivitet.

Din læge vil være i stand til at fastslå, at din multipel sclerose er af typen primær progressiv multipel sclerose, hvis du over mindst ét år har haft udvikling af din sygdom uden symptomfri perioder, og i samme periode har haft mindst to nye påvirkede områder i hjernen og/eller rygmarven. For at sikre en korrekt diagnose vil din læge udelukke andre mulige årsager til dine symptomer.

Referencer:

1. https://scleroseforeningen.dk/viden-og-nyt/hvad-er-sclerose/fa-alle-tallene-om-sclerose (tilgået d. 15. oktober 2022)

2. https://scleroseforeningen.dk/viden-og-nyt/hvad-er-sclerose/der-findes-tre-former-sclerose (tilgået d. 15. oktober 2022)

 

 

 

" "